OFERTA WSPÓŁPRACY

FINANCE

CONTROLLING

MANAGEMENT ACCOUNTING

Example Frame

WITAMY NA NASZEJ STRONIE

Przedstawiamy Państwu zakres badań prowadzonych przez spółkę Dekker Word, których wynikiem są wysokiej jakości informacje zarządcze o charakterze ekonomiczno – finansowym (wyniki badań, interpretacje, wnioski, rekomendacje oraz opracownia ekonomiczne).

Zarządzanie przedsiębiorstwem w obecnej sytuacji gospodarczej jest złożonym procesem podejmowania decyzji. Aby minimalizować ryzyko związane... »

O NAS

Dekker Word Sp. z o.o. specjalizuje się w badaniach finansowej efektywności bieżącej działalności operacyjnej przedsiębiorstw:

 • rentowność produktu
 • efektywność sprzedaży
 • dochodowość działalności
 • płynność finansowa
 • strategia rozwoju
 • wzrost wartości firmy

RENTOWNOŚĆ I DOCHODOWOŚĆ

Badania w zakresie polityki cenowej – kompleksowe kalkulacje cen produktów oraz analizy rentowności sprzedaży.

Mapowanie produkcji, koszty bezpośrednie,

Podział kosztów wydziałowych, nośniki kosztów,

Kalkulacja jednostkowych kosztów ogólnozakładowych,

Podział kosztów sprzedaży i ogólnego zarządu,

Ocena marży i rentowności na każdym poziomie kalkulacji ceny produktu.

STRATEGIE ROZWOJU

 • badania efektywności
 • źródła i struktura finansowania
 • rozpoznanie najsłabszych punktów
 • kalkulacje ryzyka
 • projekcje finansowe
 • część finansowa biznes planu

PRODUKT

Naszym produktem jest współczesny system badania i oceny działalności przedsiębiorstwa w płaszczyźnie ekonomicznej i finansowej, będący:

 • ważnym źródłem informacji zarządczych
 • ważnym elementem procesu formułowania i implementacji strategii,
 • podstawą do przeprowadzania bieżących badań ekonomicznych oraz analiz i kalkulacji finansowych definiujących bieżącą sytuację przedsiębiorstwa oraz dochodowość jego produktów

STRUKTURA BADAŃ

Prowadzimy badania ekonomiczne na potrzeby bieżącego zarządzania przedsiębiorstwami produkcyjnymi.

 • Współczesne badania ekonomiczne, analizy finansowe na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem.
 • Kalkulacje rentowności produktu, analizy dochodowości sprzedaży.
 • Badania płynności finansowej.
 • Okresowe publikacje, opracowania ekonomiczne i finansowe.
 • Balanced Scorecard.
 • Controllingowe wsparcie procesu zarządzania finansami

PREZENTACJA WYNIKÓW

Raporty zarządcze dla członków zarządu i rady nadzorczej

 • analizy wyników działalności
 • wnioski z analizy wrażliwości
 • wnioski z badania ryzyka
 • wyniki badania płynności finansowej
 • analizy przepływu środków pieniężnych
 • ocena realizacji strategii rozwoju

ZARZĄDZANIE FINANSAMI

Wparcie controllingowe

Nowe narzędzia analizy w procesie interpretacji ekonomicznej, które pozwalają prawidłowo i wszechstronnie ocenić sytuację finansową.

Wsparcie controllingowe w procesie zarządzania płynnością, wynikiem finansowym, źródłami finansowania, ryzykiem, projektami inwestycyjnymi, przepływem informacji... »

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011 DEKKER WORD. Copyright: IT Architekt